Mohd Amin, Mohd Zohdi, Ahamad Asmadi Sakat, and A. Irwan Santeri Doll Kawaid. “Kedudukan Hadis Iftirāq Al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis”. Ulum Islamiyyah 27, no. 1 (May 18, 2019): 37-51. Accessed November 21, 2019. http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/131.