Masuwai, A. “Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru”. Ulum Islamiyyah, Vol. 24, Aug. 2018, pp. Pp. 43-53, doi:10.33102/ulum.2018.24.05.