Abu Bakar, R. “Interaksi Sosial Dan Peraturan Islam Dalam Surat Undang-Undang”. Ulum Islamiyyah, Vol. 22, Dec. 2017, pp. 29-41, http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/6.