Mohd Amin, M. Z., A. A. Sakat, and A. I. S. Doll Kawaid. “Kedudukan Hadis Iftirāq Al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis”. Ulum Islamiyyah, Vol. 27, no. 1, May 2019, pp. 37-51, doi:10.33102/ulum.2019.27.05.