[1]
R. Abu Bakar, “Interaksi Sosial Dan Peraturan Islam Dalam Surat Undang-Undang”, UIJ, vol. 22, pp. 29-41, Dec. 2017.