Masuwai, A. (2018) “Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru”, Ulum Islamiyyah, 24, pp. Pp. 43-53. doi: 10.33102/ulum.2018.24.05.