Mohd Amin, M. Z., Sakat, A. A. and Doll Kawaid, A. I. S. (2019) “Kedudukan Hadis Iftirāq al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis”, Ulum Islamiyyah, 27(1), pp. 37-51. doi: 10.33102/ulum.2019.27.05.