Ramli, Saipolbarin, Nazri Atoh, Zarima Zakaria, Suo Yan Mei @ Fatimah, and Mohammad Sidik Ariffin. 2018. “Unsur Psikologi Dan Tarbiyyah Dalam Gaya Bahasa Pertanyaan Al-Qur’an: Kajian Terhadap Ayat Tumbuh-Tumbuhan”. Ulum Islamiyyah 22 (April), 53-61. http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/8.