Masuwai, Azwani. 2018. “Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru”. Ulum Islamiyyah 24 (August), Pp. 43-53. https://doi.org/10.33102/ulum.2018.24.05.