Mohd Amin, Mohd Zohdi, Ahamad Asmadi Sakat, and A. Irwan Santeri Doll Kawaid. 2019. “Kedudukan Hadis Iftirāq Al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis”. Ulum Islamiyyah 27 (1), 37-51. https://doi.org/10.33102/ulum.2019.27.05.