MASUWAI, A. Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru. Ulum Islamiyyah, v. 24, p. Pp. 43-53, 1 ago. 2018.