MOHD AMIN, M. Z.; SAKAT, A. A.; DOLL KAWAID, A. I. S. Kedudukan Hadis Iftirāq al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis. Ulum Islamiyyah, v. 27, n. 1, p. 37-51, 18 maio 2019.