Masuwai, A. (2018). Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru. Ulum Islamiyyah, 24, Pp. 43-53. https://doi.org/10.33102/ulum.2018.24.05