Abu Bakar, R. (2017). Interaksi Sosial Dan Peraturan Islam Dalam Surat Undang-Undang. Ulum Islamiyyah, 22, 29-41. Retrieved from http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/6