Mohd Amin, M. Z., Sakat, A. A., & Doll Kawaid, A. I. S. (2019). Kedudukan Hadis Iftirāq al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis. Ulum Islamiyyah, 27(1), 37-51. https://doi.org/10.33102/ulum.2019.27.05