(1)
Masuwai, A. Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru. UIJ 2018, 24, Pp. 43-53.