(1)
Mohd Amin, M. Z.; Sakat, A. A.; Doll Kawaid, A. I. S. Kedudukan Hadis Iftirāq Al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis. UIJ 2019, 27, 37-51.