[1]
Ramli, S., Atoh, N., Zakaria, Z., @ Fatimah, S.Y.M. and Ariffin, M.S. 2018. Unsur Psikologi Dan Tarbiyyah Dalam Gaya Bahasa Pertanyaan Al-Qur’an: Kajian Terhadap Ayat Tumbuh-Tumbuhan. Ulum Islamiyyah. 22, (Apr. 2018), 53-61.