[1]
Masuwai, A. 2018. Elemen Nilai-Nilai Murni, Sikap Dan Tingkahlaku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Khas Untuk Pelajar Dan Pendidik Guru. Ulum Islamiyyah. 24, (Aug. 2018), Pp. 43-53. DOI:https://doi.org/10.33102/ulum.2018.24.05.