[1]
Abu Bakar, R. 2017. Interaksi Sosial Dan Peraturan Islam Dalam Surat Undang-Undang. Ulum Islamiyyah. 22, (Dec. 2017), 29-41.